Thứ sáu, 13/12/2019 - 14:38|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

DIỄN ĐÀN HỌC TẬP

Vài suy nghĩ về chất lượng quản lý giáo dục và đào tạo hiện nay tại Việt Nam

Vài suy nghĩ về chất lượng quản lý giáo dục và đào tạo hiện nay tại Việt Nam

Hiện nay, vấn đề chất lượng giáo dục và đào tạo đang ngày càng thu hút sự chú ý của xã hội. Câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đang là trăn trở của những người làm công tác giáo dục cũng như của tất cả những ai quan tâm đến tương lai đất nước.